Үзэгдэх гэрлийн спектр нь хүний ​​нүдэнд харагдах цахилгаан соронзон цацрагийн спектрийг хэлнэ. Үүнд ойролцоогоор 400 нм (4х10-7 м)-аас 700 nm (7х10 -7 м) хүртэл долгионы урт хамаардаг. Үүнийг мөн гэрлийн оптик спектр буюу цагаан гэрлийн спектр гэж нэрлэдэг.

Цагаан өнгийн гэрлийг гурвалжин призмээр дамжуулан тусгахад гэрэл задарч өнгийн спектрийг харах бололцоотой болно.

  

error: Content is protected !!