Фотолабораторийн машин үйлдвэрлэгч фирмүүд

 • AGFA — Герман-Японы хамтарсан минилабораториуд
 • COPAL Япон, Одоо үйлдвэрлэхгүй байгаа.  
 • DOLI — БНХАУ, 1997 оноос үйлдвэрлэж байгаа.
 • FUJI Япон, Дэлхийн тэргүүлэгч минилаборатори үйлдвэрлэгчийн нэг.
 • GRETAG — Швейцарь, 2000 оноос үйлдвэрлэлээ зогсоосон.
 • KIS Франц,
 • KОDAK – АНУ,
 • KONICA MINOLTA — Япон, 2006 оноос үйлдвэрлэлээ зогсоосон.

 • LAFOT
 • MüllerSOHN — Герман, 
 • NORITSU — Япон, Дэлхийд тэргүүлэгч дижитал минилаборатори үйлдвэрлэгч

 • SanMarco Итали. 2000 онд татан буугдсан.
 • SIENNA — Хамгийн анхны негатив фото цаасан дээр зураг буулгагч дижитал принтер гаргасан. Үйлдвэрлэхээ больсон.
 • SOPHIA — БНХАУ,
error: Content is protected !!