Олон улсын гэрэл зургийн уралдаан тэмцээнүүд

A. зэрэглэлийн

1. “World Press Photo” жил бүрийн гэрэл зургийн уралдаан

2. “Pulitzer Prize” Жил бүрийн Плютцерийн нэрэмжит шагнал

3. “Nicon Photo Contest International” Жил бүр Никоноос зохион байгуулдаг гэрэл зургийн уралдаан

4. “Canon Photo Contest” Жил бүр Канонаас зохион байгуулдаг гэрэл зургийн уралдаан

5. “APO Photo contest” Азийн бүтээмжийн төвөөс зохиодог гэрэл зургийн уралдаан

6. “Unesco Photo Contest” ЮНЕСКО-гоос зохиодог гэрэл зургийн уралдаан

B. зэрэглэлийн

1. “National Geographic International Photography Contest” Үндэсний газар зүйн нийгэмлэгээс зохиодог гэрэл зургийн уралдаан

2. “UNEP International Photographic Competition on the Environment” Юнэп-ээс зохиодог гэрэл зургийн уралдаан

3. “Sony World Photography Awards” Сонигийн нэрэмжит дэлхийн шилдэг гэрэл зургийн жил бүрийн шагнал

4. “Unisef Photo of the Year” Жил бүр ЮНИСЕФ-ээс зохион байгуулдаг гэрэл зургийн уралдаан

5. “Pilsner Urquell International Photography Awards” Жил бүрийн Пилснер-Юркуелийн нэрэмжит олон улсын гэрэл зургийн уралдаан

6. “China international photographic art exhibition” 2 жил тутам Хятадад болдог олон улсын гэрэл зургийн уралдаан

error: Content is protected !!