Гэрэл зургийн стандарт хэмжээнүүд

Гэрэл зургийн хэвлэлтийн стандарт хэмжээнүүдийг мм болон инчээр мэдэж байх нь зургийн жааз болон альбомнуудыг сонгоход хэрэгцээтэй чухал мэдээлэл юм. Ялангуяа хэлж заншсан нэршлээрээ жаазаа захиалж хийлгээд угаалгасан зургаа хийх үед тайрах шаардлага гарна. Нөгөө талаар манай монголчууд гадаад улс руу их аялдаг болсон тул очсон газарт гэрэл зургийн жааз болон альбомнуудын хэмжээг 3,5R, 4R, 5R, 6R, 8R, 10R гэж нэрлэсэн байдаг тул эдгээр хэмжээний учрыг мэддэг бол сонголт хийхэд тустай.

Нэрлэж заншсан          СИ буюу мм-ээр      ОУ-ын хэллэг            Инч-ээр

9×12

89×127

3,5R

3,5×5

10×15

102×152

4R

4×6

13×18

127×178

5R

5×7

13×22

127×216

5×8,5

13×35

127×356

Pano

5×14

16×22

152×216

6R

6×8,5

CD нүүр

127×121

20×25

203×254

8R

8×10

20×30

203×305

S8R

8×12

25×30

254×305

10R

10×12

3,5×10

89×254

Pano

error: Content is protected !!