Фото зургийн лаборатори

Улаанбаатар хотод ажиллаж буй гэрэл зургийн лабораториуд:

ДАРХАН хотод ажиллаж буй гэрэл зургийн лабораториуд:

    • “Коника Минольта” гэрэл зургийн төв.

ЭРДЭНЭТ хотод ажиллаж буй гэрэл зургийн лабораториуд:

    • “КОДАК” гэрэл зургийн төв.

ХОВД хотод ажиллаж буй гэрэл зургийн лабораториуд:

    • “Коника Минольта” гэрэл зургийн төв.

ЧИНГИС ХААН хотод ажиллаж буй гэрэл зургийн лабораториуд:

    • “ГЭРЭЛ” гэрэл зургийн төв.

МӨРӨН хотод ажиллаж буй гэрэл зургийн лабораториуд:

    • “КОДАК” гэрэл зургийн төв.
error: Content is protected !!