Гэрэл зургийн талаар дижитал номууд

“Фотомоделийн 275 байрлал”.

“Моделийн сонгодог 74 байрлал 4 өөр өнцгөөс харагдах байдал”

Ли Фрост. Орчин үеийн гэрэл зураг.
2003.
О.Л.Голубева. “Зохиомжийн үндэс”.
2004.
Крис Джордж. “Дижитал гэрэл зургийн библи”.
2009.
Марк Клейгорн. “Хөрөг гэрэл зураг”.
2005.
“Yes, I BOUNCE. Мэргэжлийн гэрэл зурагчдын гэрэл тавилтын нууцууд”.
2010
“Гэрэл зургийн зохиомжийн үндсүүд”.

“Уламжлалт сонгодог хөрөг гэрэл зурагт хандах Зелтсманы арга барил”.

“Книга ПОРТРЕТ пофотографии”

“Professional Architectural Photography”

“Australasian Nature Photography”
2012
“Wildlife Photography: From Snapshots to Great Shots”
2012
“Pet Photography: From Snapshots to Great Shots”
2015
“Islands. Nature and Culture”
2014

“Александр Ефремов. Современная черно-белая фотография”
2011
“Anthology of
NUDE
PHOTOGRAPHY”


“Photography and Surrealism.
Sexuality, Colonialism and
Social Dissent”
2003
“The beginner’s guide to photographing nudes”
2010
“Erotic
Photography”

“Techniques for Digital Photographers FIGURE PHOTOGRAPHY”
2013
“Glamour Nude Photography at Home”
2005

“Photography model poses Male Posing 60 poses”“Photography Model Poses – Pair Posing 48 poses”“Posing for PORTRAIT PHOTOGRAPHY”
2004
“Glamour
Photography. Professional Techniques
and Images”
2007


“Posing
Techniques for
GLAMOUR
PHOTOGRAPHY”
2009
“Lighting for GLAMOUR PHOTOGRAPHY. Techniques for Digital Photographers”
2010
“Posing techniques
for Photographing
Model Portfolios”
2008
“Fashion Posing Guide”
2014

error: Content is protected !!